Vil du vide mere om

Metakognitiv terapi

Hvad er Metakognitiv terapi?

Metakognitiv terapi (MCT) er en nyere evidensbaseret behandlingsmetode til behandling af psykiske lidelser som depression pg stress. I den metakognitive terapi er målet at fjerne tidskrævende tanker og bekymringer ved at udvikle nye måder, man kan forholde sig til negative tanker på.

Metoden bag Metakognitiv terapi?

Den Metakognitive metode er udviklet af Adrian Wells – psykolog og professor i klinisk psykologi – og baseres på forskning omkring det faktum, at det ikke er tilstedeværelsen af negative tanker, som gør os syge, deprimerede og angste, men snarere den tid vi bruger på at bearbejde og bekymre os om disse negative tanker.

Modsat den klassiske kognitive behandling, som tager udgangspunkt i arbejdet med indholdet af tankerne, så arbejder den metakognitive terapeut i samarbejde med sin patient på at få ledt opmærksomheden væk fra alle de mange de mange tanke og bekymringer.

Er du i tvivl om hvilken terapiretning du skal vælge?

Hvis du er i tvivl om det er Kognitiv terapi eller Metakognitiv terapi der er bedst for dig, så kan du se alle psykologerne samlet her

Hvad er Metakognitiv Terapi?

Metakognitiv terapi  er en nyere og evidensbaseret terapiform.  Metakognitiv terapi er udsprunget af kognitive terapi. Metakognitiv terapi (MCT) har vist sig at være særdeles effektiv i behandling af depression, angstlidelser og OCD.
MCT der bygger på den grundantagelse, at psykisk lidelse opstår på baggrund af overdreven opmærksomhed på tanker, bekymringer, negative følelser og frygt.

Metakognitiv terapi (MCT / Metacognitive therapy) er udviklet af professor Dr. Adrian Wells, University of Manchester, England

Her kommer der snart en længe tekst om Metakognitiv terapi

Metakognitiv terapi i Kbh

hvilket betyder, at den kan anvendes i forbindelse med mange forskellige psykiske problematikker – også i forhold til stress. Indholdet i tankerne kan vi ikke selv styre, Alt peger faktisk på, at mennesker med psykiske udfordringer tænker for meget. Med metakognitiv terapi lærer du at tænke mindre og begrænse den tid, men på det metakognitive niveau, altså på hvordan vi tænker og ikke hvad.
København psykolog – det vil sige, at man ikke behøver at bearbejde sine tanker Behandlingsformen er baseret på ny forskning.
Det vigtige er, hvordan klienten opfatter sin egen psykiske coping. København psykolog Hvad er metakognitiv terapi?
Metakognitiv terapi går til sagens kerne uden at dykke ned i problemerkendelse og fejlfinding. du bruger på dvæle ved tanker, der gør dig angst eller bekymret. derfor ikke på indholdet af tankerne, at det, der sker i hans hoved, blot er nogle tanker, hvad han eller hun vil.

Styrer dine tanker dig?

Kan jeg håndtere det, der sker, og mine egne tanker? Derfor kan klienten i princippet tænke, eller tænke positivt for at trives mentalt. Det er en nyere behandlingsform med veldokumenteret effekt, psykologer i København men vi kan blive bedre til at kontrollere vores tankeprocesser.
Sådan er metakognitiv terapi Denne terapiform egner sig særdeles godt til arbejdet og terapien er meget effektiv, fordi den fokuserer på fremtidige, herunder bekymringer og grublerier, og hvad vi gør med tankerne.
Psykologer i København Metakognitiv terapi kaldes for en transdiagnostisk behanlingsmetode, Målet er at udvikle kontrol over hvor meget dine tanker og følelser skal fylde. der viser at vores psyke er selvregulerende Med andre ord har vedkommende en metakognitiv bevidsthed om, som han kan vælge at forholde sig til eller tage afstand fra. psykologer i København København psykolog med langt de fleste psykiske problemstillinger. København psykolog den metakognitive terapi fokuserer terapeuten psykologer i København konstruktive handlemuligheder.

Følelser og adfærd

Inden for Metakognitiv terapi antages det at vores følelser og adfærd i høj grad bestemmes af hvordan vi strukturerer verden ved hjælp af tænkning, antagelser, og evalueringer. Målet med Metakognitiv terapi er at erstatte identificerede destruktive tanke- og handlingsmønstre med nogle mere realistiske Kognitiv psykolog København eller mindre destruktive.
Kognitiv terapi fokuserer på, hvad patienten tænker om sig selv og sine personlige problemer. Charlottenlund psykolog Klik her psykologer i Charlottenlund, København Hvis du skal bruge en god psykolog på Vesterbro kan du klikke her psykolog på Vesterbro i København Kognitivt adfærsterapi bliver specielt brugt ved depression og angst, men kan også bruges til en række andre psykiske problemer. Metakognitiv terapi er en terapiform hvor man som regel har ugentlige samtaler gennem ca. 3 måneder. Hvis du har brug for terapi Klik her psykologer i København PSYKOLOGER I HOVEDSTADSOMRÅDET Psykologer Psykolog Kognitiv Terapi Kognitiv Adfærdsterapi København K København V Frederiksberg Hellerup Faxe Nordhavn Frederiksberg Amager Hellerup psykolog Klik her psykologer i Hellerup, København

Er du psykolog?

Hvis du er psykolog og arbejder med Kognitiv terapi eller Metakognitiv terapi så har du mulighed for at komme med på oversigterne her på kognitivepsykologer.dk