Hvis du vil vide mere om …

Obsessive compulsive disorder (OCD)

Hvad er OCD?

OCD (obsessive-compulsive disorder) er en psykisk lidelse, der kendetegnes ved tilbagevendende tvangstanker og tvangshandlinger, som er funktionshæmmende i hverdagen.

Tvangstanker er uønskede, ubehagelige, tilbagevende tanker og forestillinger. Disse tanker handler ofte om at der kan ske noget forfærdeligt og skræmmende – og vil oftest udløse stor angst og ubehag.
Tvangshandlinger er oftest gentagende handlinger eller ritualer, som har til formål at afværge, at der sker noget forfærdeligt. Tvangshandlingerne mindsker angsten og ubehaget.

MERE OM OCD

symmetri og orden samt magiske og overtroiske tanker.
OCD
sygdom og død,
Det har diagnosebetegnelsen F42.
og langvarige ritualer ved bad og toiletbesøg.
eller remser for sig selv for
hvor barnet/ung skal gå i mod OCD’en.
Tvangshandlinger er oftest gentagende handlinger
Psykologerne
Psykologer i København
Psykologerne
Tvillingeundersøgelser viser,
uønskede tanker med seksuelt indhold,
Der kan være behov for konkret støtte
udløst på baggrund af tvangssymptomerne.
Forældrene spiller en vigtig rolle
gør man det modsatte af ens ubevidste og uacceptable impulser.
der påvirker den psykiske udvikling,
at der ikke sker noget
Disse tanker handler ofte om
i almindelige dagligdagsrutiner
som forælderen har haft.
end hvis man har en tveægget tvilling med sygdommen.
eller tvangshandlinger,
Psykolog København OCD
angst for at der kan se noget forfærdeligt,
at risikoen for at få sygdommen er større,
Hvad er OCD?
Hvis ens far eller mor har
at sygdommen bryder ud.
hvor man kæmper for at få lov til at bestemme
Kognitiv adfærdsterapi er den bedst dokumenterede behandling af OCD hos børn og unge.
Tvangstankerne kan komme til udtryk
Kognitiv adfærdsterapi er psykoterapeutiske samtaler
OCD hed tidligere tvangsneurose.
at der kan ske noget forfærdeligt
eller om døre og vinduer er lukket
hvorefter angsten vil falde over tid.
Tvangshandlinger
Psykolog København OCD
som kan være udløsende for ubehagelige tvangstanker,
Hvad er OCD?
eller ritualer som har til formål
at det betragtes som en sygdom.
uønskede tanker med seksuelt indhold,
Behandlingen vil derfor have fokus på at forældre
har betydning.
eller at andre fx forældre eller søskende kunne komme til skade,
Tvangshandlinger kommer også ofte til udtryk
Ifølge psykoanalytiske teorier er OCD en form for angst.
som er funktionshæmmende i hverdagen.
Tvangshandlingerne mindsker angsten og ubehaget.
samt tjekning og kontrolritualer af
Når man benytter reaktionsdannelse,
Behandlingstilbud for OCD
Det kan f.eks være trang til at sige bestemte ord
og forestillinger.
og tvangshandling. Der trænes strategier
sygdom og død,
at undgå at der sker noget forfærdeligt.
Man kontrollerer måske igen og igen,
Psykologerne
er en psykisk lidelse,
De mest almindelige tvangstanker omhandler frygt for bakterier og smitte,
eller trang til at ting skal ligge symmetriske.
for det store arbejde der kræver af barnet/ung
har man en risiko på omkring ti procent for
Der er ofte mange konflikter i familierne
Tvangshandlinger er gentagende handlinger
og der er lige mange kvinder og mænd med OCD.
Psykologer i København
I ADD Klinikken tilbyder vi behandling af OCD.
Psykolog København OCD
at der ikke går ild i huset,
Der er også behov for ros og anerkendelse
tvangsideer eller tvangsforestillinger.
men også andre faktorer,
eller har haft OCD,
og hjælp med at huske og udføre hjemmeopgaver
F.eks. gentagende håndvask,
angst og ubehag.
OCD (obsessive-compulsive disorder) er en psykisk lidelse,
angst for at der kan se noget forfærdeligt,
(af det man tror der vil ske),
F.eks. gentagende håndvask,
Impulserne kan handle om undertrykt vrede og manglende selvbestemmelse,
Hvad er tvangstanker og -handlinger?
at arbejde med at gå imod OCD’en.
som ifølge teorien kan stamme helt tilbage til 2-3 års alderen.
og låst, gentagende tjekning af mobiltelefonbeskeder
Tyve procent af alle danskere har lette tvangstanker
Den kan eksempelvis være forældres skilsmisse,
og skræmmende
og skræmmende og vil oftest udløse stor angst og ubehag.
og overtroiske tanker.
Psykologerne
trang til orden og symmetri hvor
og diverse indstillinger,
Når man har OCD,
lider man kort sagt af tvangstanker og tvangshandlinger.
ved OCD er reaktionsdannelse.
til udtryk ved renlighedsritualer med
Ifølge teorien dæmper man ubevidst sin angst
som undgåelse af ting,
Der ses hyppige gentagelsesritualer
Tankerne handler ofte om at der kan ske noget forfærdeligt
OCD starter ofte tidligt i livet,
eller søskende kunne komme til skade,
F.eks. alle ting på værelses har sin præcise plads,
til at kunne udholde angsten og være i stand til
at arbejde konstruktivt imod tvangssymptomerne.
som er tvangshandlinger der udføres i tankerne.
YDELSER
at afværge at der sker noget forfærdeligt
at få sygdommen selv.
eller at andre fx forældre
steder og hændelser
ved renlighedsritualer med
De mest almindelige tvangstanker omhandler frygt for bakterier og smitte,
Årsager til OCD
Tvangshandlinger kan også være mentale ritualer,
forkortet OCD.
der handler om at give barnet/ung redskaber til at gå imod tvangstankerne
lige så meget som sine forældre.
og forestillinger.
Kompulsioner betyder tvangshandlinger.
Obsessioner betyder tvangstanker,
og ubehag (gradueret eksponering) samt metoder
Det betyder dog ikke,
så de derved kan blive fælles om
Psykologer i København
ubehagelige, tilbagevende tanker
Man kan have en medfødt sårbarhed for at udvikle OCD.
OCD (obsessive-compulsive disorder)
afspritning og langvarige ritualer ved bad
og hos mange er der en ydre årsag til,
samt mindske angst og ubehag.
symmetri og orden samt magiske
angst for selv at kunne komme til skade
Psykologer i København
tanker der omhandler religiøse emner,
der har sygdommen,
der er kendetegnet ved tilbagevendende tvangstanker
overdrevet orden og perfektionisme omkring skoleopgaver
og metode til gradvist at udsætte sig for det der udløser angst
at man får nøjagtigt de samme tvangstanker
Arvelighed spiller altså en rolle,
Tvangstankerne kan komme
i behandlingen som støttepersoner.
f.eks. om stikkontakter er slukket
eller ritualer, som har til formål at afværge,
og tvangshandlinger, men uden at det er så generende,
ubehagelige og tilbagevende tanker
Tvangstanker er uønskede,
og toiletbesøg.
Det handler om at få erfaring med,
afspritning
Denne alder kaldes “trodsalderen”,
Tvangstanker
tanker der omhandler religiøse emner,
ved hjælp af forskellige forsvarsmekanismer.
Hvad er OCD?
at sygdommen bryder ud.
at gå imod og undlade at udføre tvangsritualerne (responshindring).
angst for selv at kunne komme til skade
at der sker noget forfærdeligt.
Tvangstanker er uønskede,
og tvangshandlinger,
og tvangshandlinger som er funktionshæmmende i hverdagen.
OCD starter ofte tidligt i livet,
Én af forsvarsmekanismerne
og hos mange er der en ydre årsag til,
fordi man ubevidst føler sig tilskyndet til selv at sætte ild i huset.
I dag hedder det obsessiv-kompulsiv tilstand,
Mellem to og tre procent får sygdommen,
og barn får en fælles forståelse af mekanismerne ved OCD,
der kendetegnes ved tilbagevendende tvangstanker
hvis man har en enægget tvilling,
– og vil oftest udløse stor angst og ubehag.
problemer i skolen eller andre former for krise.

Er du psykolog?

Hvis du er psykolog og arbejder med Kognitiv terapi eller Metakognitiv terapi, så har du mulighed for at komme med på oversigterne her på kognitivepsykologer.dk

Find en psykolog der er rigtig for dig

Er du i tvivl om, om det er Kognitiv terapi eller Metakognitiv terapi, der er det rigtige for dig?

Herunder er der et link til en oversigt til alle psykologer; dem der benytter Kognitiv terapi og/eller Metakognitiv terapi.

Bemærk venligst, at denne hjemmeside er under udvikling